Filosofen, ethici en denkers:

Gebundeld

 

 

Achterhuis; Adorno; Arendt; Aristoteles; Badiou; Baudrillard; Bauman; Bayle; Beauvoir; Benjamin; Berger; Bergson; Berlin; Bilderdijk; Blom; Botton; Bruckner; Cassirer; Cicero; Cliteur; Comte-Sponville; Condorcet; Confucius; Coornhert; Critchley; Dante; De Groot - Grotius; De Lange; Deleuze; Demetrius; De Mul; Derrida; Descartes; Dilthey; Diogenes Laërtius; Dohmen; Doorman; Elias; Epicures; Erasmus; Etzioni; Ferry; Feyerabend; Finkielkraut; Foucault; Freud; Gadamer; Goethe; Gray; Habermas; Hegel; Heidegger; Heine; Herder; Hobbes; Horkheimer; Hume; Husserl; Jaspers; Jonas; Jünger; Kant; Kessels; Kierkegaard; Kolakowski; Kuhn, Kunneman; Lemaire; Levinas; Locke; Lyotard, Lucianus van Samosata; Lucretius; Lévi-Strauss; Machiavelli; MacIntyre; Mandeville; Marcus Aurelius; Margalit; Marx; Mill; Montaigne; Montesquieu; More; Neiman; Nietzsche; Nussbaum; Onfray; Ortega y Gasset; Philipse; Pico della Mirandola; Plato; Popper; Rawls; Ricoeur; Rochefoucauld; Rorty; Rousseau; Russell; Safranski; Sartre; Savater; Scheler; Schiller; Schmid; Schopenhauer; Scruton; Searle; Seneca; Sennett; Sloterdijk; Smith; Socrates; Spengler; Spinoza; Steiner; Störig; Taylor; Tocqueville, Verhoeven; Voltaire; Vorstenbosch; Walzer; Wittgenstein; Žižek

 

 

 

 

 

 

[Baudet 2011, ] Revolutionair verval

Revolutionair verval en de conservatieve vooruitgang in de 18e en 19e eeuw

T. Baudet

Amsterdam (Bert Bakker) 2011

432 p., ISBN 9789035136083, € 24,95

inhoudachterflap

 

[Baudet 2010, ] Conservatieve vooruitgang

Conservatieve vooruitgang. De grootste denkers van de twintigste eeuw

T. Baudet en M. Visser

Amsterdam (Prometheus) 2010

416 p., ISBN 9789035135635, € 19,95

inhoudachterflap

 

[Baumgold 2010, ] Contract Theory

Contract Theory in Historical Context. Essays on Grotius, Hobbes, and Locke

D. Baumgold

Leiden (Brill) 2010

xviii+190 p., ISBN 9789004184251, € 89,00

inhoudsopgave

 

[Bilderdijk 2007, ] Hooger bestemming en aart (kln)

Als van hooger bestemming en aart

Willem Bilderdijk, P. van Hemert en Johannes Kinker

(samengesteld door C. Madelein en J. Pietes)

Groningen (Historische Uitgeverij) 2008

252 p., ISBN 9789065544438, € 24,95

inhoud

 

[Blom 2010, ] Verdorven genootschap

Het verdorven genootschap. De vergeten radicalen van de Verlichting (derde druk)

Philipp Blom

Amsterdam (De Bezige Bij) 2011

384 p., ISBN 9789023458319, € 29,90

inhoudachterflap

 

[Bolkestein 2011, ] Intellectuele verleiding

De intellectuele verleiding. Gevaarlijke ideeën in de politiek

Frits Bolkestein

344 p., ISBN 13 9789035136670, € 25,00

Amsterdam (Prometheus) 2011

inhoudachterflap

 

[Breuker 2008, ][ De dichters en filosofen

De dichters en filosofen. Wijsgerige aspecten van de poëzie in Nederland rond 1900

P. Breuker en J. Gulmans (red.)

Leeuwarden (Noordboek) 2008

160 p., ISBN 9789033007521, € 16,50

 

[Buuren 2013, ] Wenken

Wenken voor het goede leven. Een hoorcollege over 2500 jaar deugdethiek, van Aristoteles tot Nussbaum

M. van Buuren en Joep Dohmen

Den Haag (Home Academy) 2013

10 cd’s, ISBN 9789085301103, € 59,95 (cd) of € 47,95 (mp3)

inhoud

 

Vrouwelijke filosofen. Een historisch overzicht

C. Ceton

Amsterdam (Atlas Contact) 2014

420 p., ISBN 9789046704578, € 17,50

inhoudachterflap

 

[Clement 2012, ] Road to Political Democracy

The Road to Political Democracy. From Plato to the Charter of Fundamental Rights of the European Union

R. Senelle, E. Clément, E. van de Velde

Brussel (ASP) 2012

1072 p., ISBN 9789054878629, € 50,00

inhoud

 

[Critchly 2010, ] Filosofen en hun dood

Over mijn lijk. Wat filosofen en hun dood ons leren

Simon Critchley

Schiedam (Scriptum) 2011

290 p., ISBN 9789055947102, € 22,50

inhoudachterflap

 

 

Denken doorzien (filosofiecursus van Teleac en Filosofie Magazine in 22 afleveringen – op dvd)

Diemen (Veen Magazines) 2010

4 dvd’s, ISBN 9789085713517, € 37,50

inhoudachterflap

[Claery 2013, ] Plato Aristotle Proclus

Studies on Plato, Aristotle and Proclus. The Collected Essays on Ancient Philosophy of John Cleary (Studies in Platonism, Neoplatonism, and the Platonic Tradition 15)

J. Dillon, B. O'Byrne en F. O'Rourke

Leiden (Brill) 2013

xxx+610 p., ISBN 9789004233232, € 199,00

inhoudachterflap

 

[Diogenes 2008, ] Leven en leer van beroemde filosofen

Leven en werk van beroemde filosofen

Diogenes Laërtius

Budel (Damon) 2008

512 pp., ISBN 9789055738939, € 39,90

inhoudachterflap

 

[Dohmen 2010, ] Levenslot

Levenslot of levenskunst. Hoorcollege over de levensvisies van grote denkers en schrijvers

Joep Dohmen en M. van Buuren

Den Haag (Home Academy) 2010

10 cd’s, ISBN 9789085300724, € 59,95, als mp3-download € 50,95

inhoud

 

[Doorman 2009, ] Denkers in de grond

Denkers in de grond. Een homerun langs veertig graven

M. Doorman

Amsterdam (Bert Bakker) 2009

178 p., ISBN 9789035135222, € 15,00

inhoudachterflap

 

[Doorman 2008, ] Filosofen van deze tijd

Filosofen van deze tijd (heruitgave)

M. Doorman en H. Pott

Amsterdam (Bert Bakker) 2008

387 p., ISBN 9035132627, € 12,50

 

[Gabriëls 2008, ] De 20ste eeuw in boeken 02

De 20ste eeuw in tien filosofische boeken

R. Gabriëls

Amsterdam (Boom) 2009

296 p., ISBN 9789085065319, € 19,90

inhoudachterflap

 

[Groot 2010, ] Humanisme Franse Filosofie

Humanisme in de Franse filosofie. Een introductielezing op het hoorcollege Moderne Franse filosofen

G. Groot

Den Haag (Home Academy) 2010

1 cd’s, ISBN 9789085300519, als mp3-download gratis (1 luisteruur)

inhoudachterflap

 

[Groot 2010, ] Moderne Franse Filosofen

Moderne Franse Filosofen. Een hoorcollege over Franse denkers in de 20e eeuw

G. Groot

Den Haag (Home Academy) 2010

8 cd’s, ISBN 9789085300519, € 57,50 – als mp3 € 46,00 (8 luisteruren)

inhoud

 

[Hoogenhuijze 2013, ] Linkse filosofie

Butler, Negri en Žižek. Een inleiding op de hedendaagse linkse filosofie

B. van der Steen, J. Lukkezen, L. van Hoogenhuijze

Budel (Damon) 2013

144 p., ISBN 9789460361463, € 16,90

inhoudachterflap

 

[De Jong 2007, ] Icons of Sociology (pdf)

Icons of Sociology. Comte, Marx, Weber, Durkheim, Parsons, Elias, Berger, Habermas, Bourdieu, Simmel, Douglas

M.-J. de Jong

Amsterdam (Boom – Boom Onderwijs) 2007

512 p., ISBN 9789047300076, € 49,50

inhoudachterflap

 

[Kavanaugh 2007, ] Architectonic of Philosophy

The Architectonic of Philosophy. Plato, Aristotle, Leibniz

L. Kavanaugh

Amsterdam (Amsterdam University Press) 2007

x p., ISBN 9789056294168, € 45,00

inhoud

 

[Lancelin 2009, ] Filosofen, liefde en lust

Filosofen, liefde en lust. Van Socrates tot Simone de Beauvoir

A. Lancelin en M. Lemonnier

Kampen (Ten Have) 2009

224 p., ISBN 9789079001163, € 19,90

 

[Lateur 2009, ] Hoeders van de wijsheid

Hoeders van de wijsheid, Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen

Patrick Lateur

Budel (Damon) 2009

220 p., ISBN 9789055739349, € 19,90

inhoudachterflap

 

[Lavaert 2011, ] Multitude

Het perspectief van de multitude. Agamben, Machiavelli, Negri, Spinoza, Virno

S. Lavaert

Brussel (Academic & Scientific Publishers) 2011

500 p., ISBN 9789054878223, € 29,00

inhoudachterflap

 

[Lennon 2008, ] Descartes, Huet, Skepticism

The Plain Truth: Descartes, Huet, and Skepticism

Th.M. Lennon

Leiden (Brill) 2008

xiv+258 p., ISBN 9789004171152, € 99,00

inhoud

 

[Rothkamm 2009, ] Institutio Oratoria

Institutio Oratoria: Bacon, Descartes, Hobbes, Spinoza

J. Rothkamm

Leiden (Brill) 2009

x, 556 p., ISBN 9789004173286, € 99,00

inhoud

 

[Schuilenburg 2011, ] Franse filosofie

De nieuwe Franse filosofie. Denkers en thema’s voor de 21e eeuw

M. Schuilenburg, S. van Tuinen, B. Ieven en A. van Rooden (red.)

Amsterdam (Boom) 2011

480 p., ISBN 9789461050199, € 32,50

inhoudachterflap

 

[Smolenaars 2009, ] Morpheus armen

In Morpheus’ armen. Dromen met Homerus, Plato en Ovidius

H. Smolenaars (red.)

Amsterdam (Uitgeverij Maarten Muntinga) 2009

264 p., ISBN 9789041730145, € 9,95

inhoud

 

[Stern-Gillet 2008, ] Reading Ancient Texts

Reading Ancient Texts, vol. I: Presocratics and Plato
en vol. II: Aristotle and Neoplatonism. Essays in Honour of Denis O’Brien

S. Stern-Gillet en K. Corrigan (red.)

Leiden (Brill) 2008

230 p., ISBN 9789004165090, € 90,--

284 p., ISBN 9789004165120, € 90,--

vol. I: inhoud en vol. II: inhoud

 

[Trombley 2013, ] Filosofiecanon

De filosofiecanon: 50 denkers die de moderne wereld vormgaven

Stephen Trombley

Amsterdam (Meulenhoff) 2013

352 p., ISBN 9789029089180, € 25,00

inhoudachterflap

 

[Vanheeswijck 2013, ] Radicale secularisatie

Radicale secularisatie? Tien hedendaagse filosofen over religie en moderniteit

G. Vanheeswijck en S. Latré,

Kampen (Klement) 2013

216 p., ISBN 9789086871124, € 22,50

inhoudachterflap

 

[Vanheeswijck 2008, ] Tolerantie en actief pluralisme

Tolerantie en actief pluralisme. More, Erasmus, Gillis en de uitdaging
van het actief pluralisme

G. Vanheeswijck

Kampen/Kapellen (Klement) 2008

112 p., ISBN 9789086870127, € 13,95

 

[Veen 2013, ] POD-Filosofie

POD-Filosofie van A tot Z. Personen en begrippen

R. Veen en N. Groen

Utrecht (Spectrum) 2013

252 p., ISBN 9789000331949, € 17,99

 

[Veenbaas 2013, ] Verlichting kraamkamer

De Verlichting als kraamkamer. Over het tijdperk en zijn betekenis voor het heden

J. Veenbaas

Amsterdam (Nieuw Amsterdam) 2013

288 p., ISBN 9789046810170, € 19,85

inhoudachterflap

 

[Woldring 2013, ] Handvol filosofen

Een handvol filosofen. Een geschiedenis van de filosofiebeoefening aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van 1880 tot 2012

H.E.S. Woldring

Hilversum (Verloren) 2013

540 p., ISBN 9789087043308, € 49,00

 

[Zittel 2008, ] Philosophies of Technology

Philosophies of Technology. Francis Bacon and his Contemporaries (2 delen)

C. Zittel, G. Engel, R. Nanni en N.C. Karafyllis (red.)

Leiden (Brill) 2008

vol.1: xxx+250 p.; vol.2: iv+582 p., ISBN 9789004170506, € 149,00

inhoud